بالا

تور های طبیعت گردی

تورهای زمینی ایرانگردی

این بخش از تورها به تورهای زمینی که بیش ازیک روز طول میکشد اختصاص دارد

و غالبا خارج از استان برگزار میگردد

 

ردیف موقعیت تاریخ قیمت
1

ساحل زیارت

دوشب

دو روز

چهارشنبه شب تا جمعه شب 190/000
2 قشم و هرمز سه شنبه شب تا جمعه شب 347/000