بالا

جاذبه های شیراز

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نکات مورد توجه : 

1.در تورهای شیراز پارس مسافر بازدید از سایتها توسط تورهای عمومی پارس مسافر می باشد و مسافران باید راس زمان مقرر در برنامه سفر قید شده در لابی هتل حضور داشته باشند .در غیر این صورت برنامه بازدید ایشان کنسل می گردد .
2.حفظ شئونات اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی توسط مسافرین محترم الزامی است .
3.این قرارداد مطابق با قوانین اجرای تورسازمان میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران تنظیم گردیده و رعایت کلیه قوانین مزبور از طرف طرفین الزامی می باشد .