بالا
Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator

جاذبه های شیراز

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نکات مورد توجه : 

1.در تورهای شیراز پارس مسافر بازدید از سایتها توسط تورهای عمومی پارس مسافر می باشد و مسافران باید راس زمان مقرر در برنامه سفر قید شده در لابی هتل حضور داشته باشند .در غیر این صورت برنامه بازدید ایشان کنسل می گردد .
2.حفظ شئونات اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی توسط مسافرین محترم الزامی است .
3.این قرارداد مطابق با قوانین اجرای تورسازمان میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران تنظیم گردیده و رعایت کلیه قوانین مزبور از طرف طرفین الزامی می باشد .