بالا
Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator

هتل سنتی گلشن

هتل سنتی گلشن در یکی از خانه های قدیمی شیراز بیش از  190 سال در اواخر دوره زندیه و اوایل دوره قاجاریه ساخته شده است.

بنای ساختمان:

فرم بنا متناسب با نیاز آن دوره شامل راهرو ورودی جداکننده حریم داخل خانه از کوچه ،حیاط؛حوض،سه طرف عمارت به منظور استفاده در فصول مختلف سال،در طبقه دوم انباری،چاه منبع،آشپزخانه،شربت خانه،پستوهای گوناگون جهت نگهداری خواروبار و آ ذوقه برای زمانهای مختلف در نظر گرفته شده . سازه بنا از آجر در و پنجره های چوبی با نمای حیاط و به دور از اشراف منازل اطراف برای رفاه و آسایش اهل خانه می باشد. دیوارهای بلند موجب سکوت و آرامش و جهت دور بودن از سروصدای بیرون ساخته شده اند.

این هتل دارای 7 اتاق و 22 تخت میباشد که شامل 3 اتاق دوتخته، 2 اتاق        سه تخته، یک اتاق چهارتخته و یک اتاق پنج تخته و همچنین یک چایخانه سنتی جهت پذیرایی موجود است.