بالا

خانه صابر

اين خانه از قديمي‌ترين خانه‌هاي تاريخي شيراز است. در اواخر دوره زنديه تاجري معروف به نام حسن‌علي صابر سنگري در شيراز خانه‌اش را به سبك جديدي ساخت؛ سبكي كه معماران شيراز را انگشت به دهان مي‌كند. او در ساخت خانه‌اش اصل قرينه‌سازي را با دقت و وسواس خاصي رعايت كرده است؛ به‌طوري كه اگر از پشت‌بام نگاهي به داخل خانه بيندازيد، همه اجزاي خانه درست به موازات هم و به صورت قرار گرفتند و حتي خطاي ديد هم تاثيري در موازات اجزاي خانه ندارد. علاوه بر اين قرينه‌سازي تزیينات و گچبري‌هاي داخل خانه بي‌نظير است و در طول سال‌ها به همان شكل اوليه‌اش باقي مانده است

منبع:سابت تابناک فارس