بالا

خانه عطروش

شیراز - خبرگزاری مهر: خانه عطروش که متعلق به دوره قاجار است و از نظر کاشیکاری و نقاشی رنگ روغن سقف از آثار منحصر به فرد محسوب می شود در حال حاضر مسکن مهاجران و افاغنه در شیراز بوده و بسیاری از کاشیکاریها و تزئینات نفیس آن صدمه دیده و یا به تاراج رفته است.