بالا

رودخانه تنگاب

تنگ تیزاب در ۲۹ کیلومتری شمال غرب شهراردکان فارس، مرکز شهرستان سپیدان و ۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد. در این تنگ رودخانه ای جاریست که آب آن از کوه های سپیدان سرچشمه می گیرد.
تنگ تیزاب گذرگاه یکی از شعبه های رودخانه بشار است. این رودخانه آبی شیرین دایمی دارد و مورد استفاده شرب و کشاورزی است.
تنگ تیزآب از پوشش جنگلی مناسب برخوردار است و درختان آن را بیشتر بنه، بادام، بلوط و بید تشکیل می دهند.
تنوع گونه های درختی و عبور یک رودخانه دایمی از جمله ویژگی های این منطقه اند. اینجا تابستان های خنک و خوش آب و هوا و زمستان هایی سرد ولی قابل تحمل دارد.


نظرات
نام:
ایمیل(پنهان):
نظر:
کدامنیتی: