بالا
Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator

تنگه گمبیل

تنگ گمبیل

از روستای بهشت مکان تا دریاچه برم فیروز دریاچه بسیار زیبایی وجود داردکه بهترین مکان برای شنا و اب تنی و پیادهروی است در این تور بدیدار این دره می رویم.

طول مسیر 3 ساعت     پیاده روی حد اقل 2 ساعت


نظرات
نام:
ایمیل(پنهان):
نظر:
کدامنیتی: