بالا

تنگ سرخ

تنگ سرخ

بین کمهر و جاده یاسوج درهای وجود دارد که عبور اب از میان ان چشم اندازهای زیبایی بوجود اورده.در این تور به دیدار این دره می رویم و یکی دو ساعت در این دره پیاده روی می کنیم.

طول مسیر 3 ساعت       پیاده روی 2 ساعت