بالا
Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator

جیدرزار

جیدرزار

بر فراز بهشت گمشده روستای زیبایی وجود دارد که با هیچگونه وسیله حمل و نقل قابل دسترسی نیست.در این تور به دیدار این روستا میرویم.