بالا

جیدرزار

جیدرزار

بر فراز بهشت گمشده روستای زیبایی وجود دارد که با هیچگونه وسیله حمل و نقل قابل دسترسی نیست.در این تور به دیدار این روستا میرویم.