بالا
Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator

جدول برنامه

جدول برنامه هفتگی طبیعتگردی تابستان 96

 

عنوان برنامه

روز

تاریخ

 

 

ابشار مارگون .چشمه شش پیر

جمعه( روز قدس)

2/4/96

1

 

 

برنامه های تیر ماه

ابشار استهبان . چشمه و روستای ایج

دوشنبه(عید فطر)

5/4/96

2

گور بهرام اقلید + قایق سواری و عکاسی

سه شنبه(عید فطر)

6/4/96

3

تنگ تیزاب . چشمه شش پیر

جمعه

9/4/96

4

تنگ تامرادی

جمعه

16/4/96

5

تنگ اردشیری

جمعه

23/4/96

6

گور بهرام اقلید + قایق سواری و عکاسی

جمعه

30/4/96

7

تنگ سوسنی

جمعه

6/5/96

8

 

ابشار استهبان . چشمه و روستای ایج

جمعه

13/5/96

9

تنگ تامرادی

جمعه

20/5/96

10

تنگ سوسنی

جمعه

27/5/96

11

ابشار یاسوج

جمعه

3/6/96

12

 

تنگ تیزاب . چشمه شش پیر

جمعه

10/6/96

13

گور بهرام اقلید + قایق سواری و عکاسی

 

17/6/96

14

ابشار استهبان . چشمه و روستای ایج

شنبه(عید غدیر)

18/6/96

15

ابشار مارگون .چشمه شش پیر

جمعه

24/6/96

16