بالا
Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator

اقامتگاههای بوم گردی

اقامتگاه بوم گردی جای است که انتقال حس ایرانی زیستن و تجربه زندگی ایرانی با اقلیم‌های مختلف با تکیه بر مهمان نوازی و مهر ورزی ایرانی "گردشگر" را به سمت خود می‌کشاند.

تاسیس اقامتگاه بوم گردی با هدف توسعه پایدار، احیا ارزشهای بومی و سنتی، حفظ محیط زیست و کمک به اقتصاد جامعه محلی امکان یافت و این مهم از ارکان تاثیر گذار در تاسیس و فعالیت در این حوزه به شمار می‌رود

.