بالا
Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator

تور اذربایجان

 

 

 

 

تور زمینی اذربایجان (باکو)

 

کودک بدون تخت2-6 AGE

کودک با تخت

2-12 AGE

نفر اضافه

EXTRA BED

یک تخته

دوتخته

مدت اقامت

ستاره

هتل

TKT+VISA

870000

905000

1175000

945000

3NIGHT

3*

COSUL BAKU /

DIPLOMAT BAKU

 

 

 

 

 

 

TKT+VISA

925000

970000

1290000

1000000

3NIGHT

4*

AZCOT/BAYS BAKU /GANJALI PLAZA

 

 

 

 

 

 

TKT+VISA

982000

1020000

1410000

1060000

3NIGHT

4*

CENTRAL PARK

 

 

 

 

 

 

TKT+VISA

1040000

1080000

1525000

1120000

3NIGHT

4*

QAFAQZ SPORT

 

 

 

 

 

 

TKT+VISA

1100000

1140000

1164000

1175000

3NIGHT

4*

QAFAQZ CITY

 

 

 

 

 

 

TKT+VISA

1215000

1250000

1870000

1290000

3NIGHT

4*

PARK IN BAKU/ INTOURIST BAKU

 

 

 

 

 

 

TKT+VISA

1100000

1140000

1640000

1175000

3NIGHT

5*

GRAND EUROUPE

 

 

 

 

 

 

TKT+VISA

1160000

1195000

1760000

1235000

3NIGHT

5*

GOLDEN COAST

 

 

 

 

 

 

TKT+VISA

1330000

1370000

1985000

1405000

3NIGHT

5*

BOULEVARD BAKU/INTOURIST BAKU

 

 

 

 

 

 

TKT+VISA

1560000

1600000

2445000

1640000

3NIGHT

5T*

HITON BAKU/BILGAH BEACH

 

 

 

 

 

 

TKT+VISA

1620000

1660000

2560000

1700000

3NIGHT

5T*

MARRIOT ABSHERON/ FAIRMONT BAKU

 

 

 

 

 

 

TKT+VISA

2250000

2290000

3830000

2330000

3NIGHT

5T*

FOUR SEASON

 

 

 

 

 

 

 4تیرماه به 9 تیر ماه ویژه عید فطر