بالا

تور اذربایجان

 

 

 

 

تور زمینی اذربایجان (باکو)

 

کودک بدون تخت2-6 AGE

کودک با تخت

2-12 AGE

نفر اضافه

EXTRA BED

یک تخته

دوتخته

مدت اقامت

ستاره

هتل

TKT+VISA

870000

905000

1175000

945000

3NIGHT

3*

COSUL BAKU /

DIPLOMAT BAKU

 

 

 

 

 

 

TKT+VISA

925000

970000

1290000

1000000

3NIGHT

4*

AZCOT/BAYS BAKU /GANJALI PLAZA

 

 

 

 

 

 

TKT+VISA

982000

1020000

1410000

1060000

3NIGHT

4*

CENTRAL PARK

 

 

 

 

 

 

TKT+VISA

1040000

1080000

1525000

1120000

3NIGHT

4*

QAFAQZ SPORT

 

 

 

 

 

 

TKT+VISA

1100000

1140000

1164000

1175000

3NIGHT

4*

QAFAQZ CITY

 

 

 

 

 

 

TKT+VISA

1215000

1250000

1870000

1290000

3NIGHT

4*

PARK IN BAKU/ INTOURIST BAKU

 

 

 

 

 

 

TKT+VISA

1100000

1140000

1640000

1175000

3NIGHT

5*

GRAND EUROUPE

 

 

 

 

 

 

TKT+VISA

1160000

1195000

1760000

1235000

3NIGHT

5*

GOLDEN COAST

 

 

 

 

 

 

TKT+VISA

1330000

1370000

1985000

1405000

3NIGHT

5*

BOULEVARD BAKU/INTOURIST BAKU

 

 

 

 

 

 

TKT+VISA

1560000

1600000

2445000

1640000

3NIGHT

5T*

HITON BAKU/BILGAH BEACH

 

 

 

 

 

 

TKT+VISA

1620000

1660000

2560000

1700000

3NIGHT

5T*

MARRIOT ABSHERON/ FAIRMONT BAKU

 

 

 

 

 

 

TKT+VISA

2250000

2290000

3830000

2330000

3NIGHT

5T*

FOUR SEASON

 

 

 

 

 

 

 4تیرماه به 9 تیر ماه ویژه عید فطر