بالا

خانه های تاریخی

شهر شیراز با توجه به این نکته که بیشترین پایتختی را در طول تاریخ ایران داشته و همواره با لقب دارالعلم شناخته میشده و محل زندگی بزرگان بسیاری بوده است که این امر موجب گشته است پس از گذشت سالها خانه های تاریخی بسیاری بجای ماند که اغلب انها دارای ذوق و هنر ویژه ای در معماری خود هستند در سالهای اخیر بخشی از این خانه های ارزشمند شناسایی و بازسازی شده اند و برای بازدید عموم در دسترس میباشند.


نظرات
نام:
ایمیل(پنهان):
نظر:
کدامنیتی: