بالا
Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator Iran Tour Operator

خانه های تاریخی

شهر شیراز با توجه به این نکته که بیشترین پایتختی را در طول تاریخ ایران داشته و همواره با لقب دارالعلم شناخته میشده و محل زندگی بزرگان بسیاری بوده است که این امر موجب گشته است پس از گذشت سالها خانه های تاریخی بسیاری بجای ماند که اغلب انها دارای ذوق و هنر ویژه ای در معماری خود هستند در سالهای اخیر بخشی از این خانه های ارزشمند شناسایی و بازسازی شده اند و برای بازدید عموم در دسترس میباشند.


نظرات
نام:
ایمیل(پنهان):
نظر:
کدامنیتی: